HUSROM TIL EN FLYKTNING

HVORDAN KAN JEG GI HUSROM TIL EN FLYKTNING?

Det er dessverre ikke så enkelt som at hvem som helst bare kan innlosjere en flyktning/asylsøker. Denne teksten skrevet av en som jobber som flyktningkonsulent i en kommune:

Først. Man må skille mellom de som ikke har fått opphold, og de som har fått det. De som ikke har fått opphold (asylsøkere) bor stort sett på mottak. Da får de også litt penger til mat osv. De kan velge å ikke bo på mottak, da får de heller ikke pengene. Men de står altså fritt til å bo hvor de vil.

Når det gjelder de som har fått opphold er saken en annen. De bor også ofte på mottak i påvente av å få tildelt kommune. Så lenge de bor på mottak får de fortsatt penger av staten til mat osv. Når de får tildelt kommune er de kommunens ansvar, da har de rett på sosial hjelp osv. Men de får ofte ikke tildelt kommune før kommunen har boligen klar. Det kommunen trenger da er først og fremst ordentlige leieboliger, ikke et par uker på noens sofa (selv om jeg syns det er flott at folk vil åpne hjemmene sine). De trenger et sted flyktningen kan bo de neste 3 årene, og det bør finnes en leiekontrakt. Da får kommunen tilskudd, de kan bruke Husbankens ordninger og starte introduksjonsprogram og alt det der.

Alle som har utleieboliger de vil leie ut til flyktninger, bør ta kontakt med kommunen sin, som så kan bosette flyktninger i den. Spør etter flyktningtjenesten eller flyktningkonsulent. De jobber enten i NAV eller i kommunen.

Temaet diskuteres også i facebook-gruppen “Har du plass til en ekstra i hjemmet ditt?”

UDI har kommet ut med en melding om at de skal/må se på ulike løsninger for midlertidige mottaksplasser, les her.

UDI har svart slik på en privat henvendelse om å ta i mot flyktninger i hjemmet:

«Takk for din henvendelse! Vi setter stor pris på at du har lyst til å hjelpe med å skaffe innkvartering til flyktninger som kommer til Norge.

UDI jobber nå svært aktivt med å skaffe flere midlertidige mottaksplasser for asylsøkere. Vi må gjøre dette ved å finne steder som kan huse et større antall mennesker av gangen. Det er fordi vi må kunne gi informasjon om asylprosessen, sikre utbetaling av økonomisk støtte og besørge flytting videre til vanlige asylmottak så fort vi har kapasitet. Ved å ha mindre grupper samlet på flere steder blir logistikken i dette arbeidet svært vanskelig, og derfor må vi dessverre takke nei til tilbud om innkvartering i private hjem.

Allikevel er det alltid behov for mennesker som ønsker å bidra med frivillig innsats, og det er mange andre måter man kan hjelpe til på. Vi har lagt ut noen tips til hva man kan gjøre på våre nettsider: http://www.udi.no/…/vil-du-hjelpe-asylsokere-og-flyktninger/

Takk igjen for ditt engasjement! Vi er helt avhengige av at positivt samspill med lokalbefolkningen og frivillige som engasjerer seg for at flyktninger og asylsøkere skal bli tatt imot på en best mulig måte.»