BIDRA NÅ

 

HVORDAN KAN Jeg bidra med tid og innsats, AKKURAT NÅ?

  • Er du helsepersonell (lege, sykepleier, etc), meld deg inn i gruppen Helsepersonell REFUGEE WELCOME TO NORWAY
    E
    ller: ta direkte kontakt med Helsesenter for papirløse migranter dersom du er i Oslo
  • Skolefolk kan bidra i en egen gruppe – Refugees Welcome to School.  Presset på mottakssystemet gjør at både barneflyktninger uten omsorgspersoner og andre flyktninger blir sittende i uker, kanskje måneder i transitt. De får ikke noe pedagogisk tilbud, og har ofte lite til ingenting å ta seg til. Denne gruppa er for skolefolk som vil bidra til å gi dem mulighet til å lære litt, til å treffe nordmenn og ikke minst – noe annet å tenke på enn en vanskelig fortid og en usikker framtid.
  • Når det gjelder situasjonen ellers ved Politiets utlendingenhet på Tøyen, så er det tilstrekkelig med frivillige der til at det fungerer godt. Du kan sende epost til volunteertoyen [alfa] gmail.com, så vil noen komme tilbake til deg når de har anledning og behov.
  • Mange steder rundt i landet har folk satt i gang innsamlinger. Det kan være behov for hjelp til å hente klær og ting fra folk som ikke har mulighet til å levere selv, og for å frakte ting som er samlet inn til nærmeste mottak. Finn din lokale Facebookgruppe og se hva som foregår der.
Reklamer