TIPS OG RÅD – HVORDAN KAN JEG BIDRA?

Hva er det som foregår?

Norge opplever økt tilstrømming av flyktninger, blant annet fra Syria. Første stopp for disse er Politiets Utlendingenhet på Tøyen i Oslo hvor de må registreres. PU er ikke dimensjonert for å kunne raskt håndtere registrering av den mengden mennesker de nå mottar, og derfor er det lange køer, hvor noen må vente over et døgn for å bli registrert. PU er ikke et sted hvor det er meningen at folk skal oppholde seg, så de har ikke fasiliteter eller kapasitet til å gi tilstrekkelig med mat, klær og andre nødvendige ting til disse menneskene. Derfor har et frivillig initiativ startet opp under navnet «Refugees Welcome to Norway» og sørger for at de menneskene som venter får dekket sine grunnleggende behov.

Ikke ta kontakt med, eller møt opp ved, Politiets Utlendingenhet direkte. De har ikke anledning eller kapasitet til å håndtere henvendelser fra publikum, og har sin fulle hyre med å få registrert flyktninger så raskt det lar seg gjøre.

Neste stopp for de flyktningene som har blitt registrert vil være transittmottak og ordinære asylmottak rundt omkring i landet. I noen av disse er det også i ferd med å utvikle seg en svært ugunstig situasjon som følge av underkapasitet, og samtlige asylmottak vil sannsynligvis merke dette over tid.

Det mange lurer på er «Hvordan kan jeg hjelpe?» Her prøver vi å gi deg litt informasjon om noen av måtene du kan hjelpe på.

HVORDAN KAN Jeg gi penger?

HVORDAN KAN Jeg gi bort klær/leker/andre ting

 • Vil du gi til de som står i kø hos Politiets Utlendingenhet på Tøyen?
  • Foreløpig er det fullt på Tøyen. Man ber fra Tøyen om at det ikke kjøres flere ting hit. Følg med på Facebookgruppene, så kommer det mer info snart.
 • Vil du gi til asylmottak i Oslo?
  • Mottakene i Oslo har nå mottatt veldig mye, og har begrenset mulighet til å motta mer. Sjekk facebookgruppen Refugees Welcome – Oslo for oppdatert informasjon og koordinering. 
 • Vil du gi til asylottak andre steder i landet?
 • Vil du gi til noen som jobber med å redde båtflyktninger ved middelhavet?

HVORDAN KAN Jeg bidra med tid og innsats, AKKURAT NÅ?

 • Er du helsepersonell (lege, sykepleier, etc), meld deg inn i gruppen Helsepersonell REFUGEE WELCOME TO NORWAY
  E
  ller: ta direkte kontakt med Helsesenter for papirløse migranter dersom du er i Oslo
 • Når det gjelder situasjonen ellers ved Politiets utlendingenhet på Tøyen, så er det tilstrekkelig med frivillige der til at det fungerer godt. Du kan sende epost til volunteertoyen [alfa] gmail.com, så vil noen komme tilbake til deg når de har anledning og behov.
 • Mange steder rundt i landet har folk satt i gang innsamlinger. Det kan være behov for hjelp til å hente klær og ting fra folk som ikke har mulighet til å levere selv, og for å frakte ting som er samlet inn til nærmeste mottak. Finn din lokale Facebookgruppe og se hva som foregår der.

HVORDAN KAN JEG BIDRA MED INNSATS over tid?

Selv om det er en kritisk situasjon akkurat nå i Oslo, så har asylmottak over hele landet kontinuerlig behov for og glede av frivillig innsats. Ta direkte kontakt med ditt nærmeste mottak for å høre hva de kan ha bruk for.

http://www.udi.no/asylmottak/

Flere frivillige organisasjoner jobber med å organisere frivillig innsats for å bedre integreringen av asylsøkere i samfunnet. Registrer deg hos en av disse:

Hvordan kan jeg tilby Husrom til en flyktning?

Det er dessverre ikke så enkelt som at hvem som helst bare kan innlosjere en flyktning/asylsøker. Denne teksten skrevet av en som jobber som flyktningkonsulent i en kommune:

Først. Man må skille mellom de som ikke har fått opphold, og de som har fått det. De som ikke har fått opphold (asylsøkere) bor stort sett på mottak. Da får de også litt penger til mat osv. De kan velge å ikke bo på mottak, da får de heller ikke pengene. Men de står altså fritt til å bo hvor de vil.

Når det gjelder de som har fått opphold er saken en annen. De bor også ofte på mottak i påvente av å få tildelt kommune. Så lenge de bor på mottak får de fortsatt penger av staten til mat osv. Når de får tildelt kommune er de kommunens ansvar, da har de rett på introduksjonsstønad osv. Men de får ofte ikke tildelt kommune før kommunen har boligen klar. Det kommunen trenger da er først og fremst ordentlige leieboliger, ikke et par uker på noens sofa (selv om jeg syns det er flott at folk vil åpne hjemmene sine). De trenger et sted flyktningen kan bo de neste 3 årene, og det bør finnes en leiekontrakt. Da får kommunen tilskudd, de kan bruke Husbankens ordninger og starte introduksjonsprogram og alt det der.

Alle som har utleieboliger de vil leie ut til flyktninger, bør ta kontakt med kommunen sin, som så kan bosette flyktninger i den. Spør etter flyktningtjenesten eller flyktningkonsulent. De jobber enten i NAV eller i kommunen.

Temaet diskuteres også i facebook-gruppen “Har du plass til en ekstra i hjemmet ditt?”

UDI har kommet ut med en melding om at de skal/må se på ulike løsninger for midlertidige mottaksplasser, les her.

HVORDAN KAN JEG engasjere meg politisk

Sjekk en av disse Facebook-gruppene: